آخرین مطالب سایت

شگفتی کنید: ترجمه هوش مصنوعی متا کار ترجمه‌کنندگان را بیکار می‌کند

شگفتی کنید: ترجمه هوش مصنوعی متا کار ترجمه‌کنندگان را بیکار می‌کند

تماشا کنید: ترجمه همزمان با هوش مصنوعی متا ترجمه همزمان با استفاده از هوش مصنوعی متا یکی از پیشرفت‌های بزرگ در صنعت ترجمه است که به کمک اینترنت و تکنولوژی ماشینی، امکان پذیر شده است. این فناوری جدید توانایی ترجمه متون به صورت همزمان و فوری از یک زبان به...

دسامبر 31, 2023 0 56 بازدید