آخرین مطالب سایت

تنزیل سریع قیمت بنزین و افزایش حداکثر ذخیره سازی وقفه های بخاری و خودروهای سواری

تنزیل سریع قیمت بنزین و افزایش حداکثر ذخیره سازی وقفه های بخاری و خودروهای سواری

کاهش ناگهانی سهمیه بنزین آزاد و سقف ذخیره کارت خودروهای سواری و موتورسیکلت اخیراً در حوزه بنزین، تصمیماتی اتخاذ شده که احتمالاً بر تأثیرات قابل توجهی برای کاربران این سوخت اساسی خواهد داشت. یکی از این تصمیمات، کاهش ناگهانی سهمیه بنزین آزاد و تعیین سقف ذخیرۀ کارت برای خودروهای سواری...

ژانویه 21, 2024 0 98 بازدید