آخرین مطالب سایت

آیا سیارک آپوفیس می‌تواند زمین را تهدید کند؟

آیا سیارک آپوفیس می‌تواند زمین را تهدید کند؟

سیارک آپوفیس یکی از سیارک‌هایی است که به زمین نزدیک ترین فاصله را دارد و به طور مستقیم بر زندگی بر روی زمین تأثیرگذار است. این سیارک به دلیل اندازه بزرگ خود و احتمال برخورد با زمین در آینده، موضوعی از جنبه‌های نگرانی برانگیز است. با توجه به اندازه این...

دسامبر 30, 2023 0 37 بازدید