آخرین مطالب سایت

بررسی احتمال دستکاری عمدی ابرها و تغییرات اقلیم توسط سازمان حفاظت محیط زیست

بررسی احتمال دستکاری عمدی ابرها و تغییرات اقلیم توسط سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین مؤسسات در حوزه حفظ و حراست از محیط زیست است که هدف اصلی آن حفظ تعادل طبیعت و محیط زیست و پیشگیری از هر گونه تخریب یا آسیب به آن است. از جمله مسایلی که اخیرا به شدت مورد توجه متخصصان این حوزه...

ژانویه 5, 2024 0 101 بازدید