آخرین مطالب سایت

شکستن رکورد ایران در اختلال اینترنت جهانی

شکستن رکورد ایران در اختلال اینترنت جهانی

ایران اخیراً با برخورداری از اینترنت متناسب و سریع، به یک رکورد بین‌المللی دست یافته است. این کشور توانسته است اینترنت سریعی برای همه شهروندانش فراهم کند. این امر می‌تواند به بهبود اقتصاد و تحولات فناورانه در ایران کمک کند. با این وجود، اختلالات در اینترنت نیز صورت گرفته است...

ژانویه 16, 2024 0 41 بازدید