آخرین مطالب سایت

ریسک‌های بزرگ و مهم اینترنتی در سال ۲۰۲۳: از الان ماسک تا ترامپ!

ریسک‌های بزرگ و مهم اینترنتی در سال ۲۰۲۳: از الان ماسک تا ترامپ!

خطرناکترین افراد، شخصیت‌ها و گروه‌های اینترنت در سال ۲۰۲۳؛ از ایلان ماسک تا ترامپ! در دنیای اینترنت امروزه، افراد و شخصیت‌هایی وجود دارند که تأثیر بسیار زیادی بر جوامع و فضای مجازی دارند. از یک سو، این شخصیت‌ها می‌توانند در توسعه و پیشرفت جوامع و فرهنگ‌ها نقش مثبتی داشته باشند،...

ژانویه 13, 2024 0 30 بازدید