آخرین مطالب سایت

:  ببینید: آیا جنگ جهانی سوم نقاب بر گوش ماهاست؟

: ببینید: آیا جنگ جهانی سوم نقاب بر گوش ماهاست؟

تماشا کنید: خطر جنگ جهانی سوم بیخ گوش ساکنان زمین جنگ جهانی سوم یکی از واقعیتهایی است که ممکن است در آینده به موجب تنش‌های جهانی و سیاسی به وقوع بپیوندد. این تنش‌ها شامل تضادهای عرقی، مذهبی، ایدئولوژیکی و اقتصادی می‌شود که ممکن است به تحولات جهانی خطرناکی با خطر...

مارس 25, 2024 0 44 بازدید