آخرین مطالب سایت

انفجار چاقی در جهان: بیش از یک میلیارد نفر به وزن اضافی رسیدند

انفجار چاقی در جهان: بیش از یک میلیارد نفر به وزن اضافی رسیدند

فاجعه جهانی: تعداد افراد چاق از 1 میلیارد نفر هم بیشتر شد افزایش ناپایدار تعداد افراد چاق در جهان به یکی از بزرگترین مسائل بهداشتی و پزشکی جهان تبدیل شده است. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد افرادی که دارای وزن بیش از حد و اضافی هستند، از 1 میلیارد...

مارس 2, 2024 0 27 بازدید