آخرین مطالب سایت

تنها با ۵۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم ابرها را با فناوری بومی بارورسازی کنیم!

تنها با ۵۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم ابرها را با فناوری بومی بارورسازی کنیم!

فناوری بومی بارورسازی ابرها، راه حلی نوین و کارآمد برای مواجهه با مشکلات کم آبی و بارندگی های نامناسب است. با توجه به مشکلات زیادی که در حوزه آب و هوا رخ می‌دهد، نیاز به راهکارهایی اثبات شده و نوآورانه احساس می‌شود. بارورسازی ابرها، یکی از این راهکارهاست که باعث...

ژانویه 29, 2024 0 37 بازدید