آخرین مطالب سایت

افت اسفنبادی در سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه فوریه؛ گزارش آپدیت اسپیدتلر

افت اسفنبادی در سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه فوریه؛ گزارش آپدیت اسپیدتلر

**گزارش ماه فوریه اسپیدتست؛ افت مجدد میانه سرعت اینترنت ثابت ایران** در گزارش ماه فوریه اسپیدتست، نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرعت اینترنت ثابت در ایران در این ماه نسبت به ماه های گذشته دچار افت مجددی شده است. این افت در میانه سرعت اینترنت، به وضوح...

مارس 16, 2024 0 25 بازدید