آخرین مطالب سایت

جیمز وب: جهان واقعی متفاوت از تصور ماست

جیمز وب: جهان واقعی متفاوت از تصور ماست

سر تیتر: جیمز وب و تصور اشتباه ما از جهان زیر متن: جیمز وب، فیلسوف برجسته و نظریه پرداز شناخته شده، با قطعیت می‌گوید که تصور ما از جهان اشتباه است. او به مفهومی جدید از واقعیت و وجود اشاره می‌کند که در تضاد با آنچه ما به عنوان واقعیت...

مارس 17, 2024 0 24 بازدید