آخرین مطالب سایت

تحول نوین در قیمت خودروها در بازار با مصوبه جدید دولت

تحول نوین در قیمت خودروها در بازار با مصوبه جدید دولت

انفجار شدید قیمت خودرو در بازار با مصوبه جدید دولت مصوبه جدید دولت برای افزایش قیمت خودروها به طور چششویری تأثیر گذار بوده و بازار خودرو را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این اقدام موجب افزایش قیمت های خودروهای داخلی و وارداتی شده و این موضوع برای مصرف...

ژانویه 6, 2024 0 36 بازدید